Aquestes dades seran conservades a la base de dades de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i seran utilitzades per al tractament previst a la Llei Orgànica 15/1999 i amb la finalitat de realitzar comunicacions referents a les activitats culturals que es programin. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers sense autorització expressa dels seus titulars. En qualsevol moment es pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per correu electrònic fundacio@fcaixescatalanes.cat o a l’adreça Gràcia, 17 08201 de Sabadell tot proporcionant les seves dades.
* Obligatori
DD/MM/AAAA